İçerikler

Genel Duyurular

                          "Bilime hizmet etmek, bilimin hizmetkarı olmak!"

Son Duyurular
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler ve Kayıt Koşulları (15-19 Eylül 2014)

2014-15 Güz Yarıyılı yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz YENİ SİSTEM ADRESİ olan https://obs.ankara.edu.tr/ linkinden giriş yapacaklardır.

 

Örgün Eğitim Programları için tıklayınız...

İkinci Öğretim Programları için tıklayınız...

Uzaktan Eğitim Programları için tıklayınız...

 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme (09-12 Eylül 2014)

2014-15 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme

Örgün Eğitim Programları için tıklayınız...

İkinci Öğretim Programları için tıklayınız...

Uzaktan Öğretim Programları için tıklayınız...

2014-15 Güz Yarıyılında Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Akademik Takvimi Hakkında
2014-15 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaptıracak öğrenciler için hazırlanan Akademik Takvim hakkındaki senato kararı için tıklayınız.

Not: 2014-15 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yeni sistemde yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli belgeler daha sonra enstitümüz internet sitesinden duyurulacaktır.Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Programa Kayıtlı Öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi Gereği Ödemeleri Gereken İlave Ücretler Hakkında Duyuru
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici  60 ıncı maddesinde  Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereği aynı yönetmeliğin 46ncı maddesinde belirtilen durumlara uyan Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin,  2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücretine ek ödemeleri gereken artırımlı kısım, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ödemelerine eklenecektir.

Mezun ya da ilişik kesen öğrenciler için söz konusu ödeme mezuniyet ya da ilişik kesme sürecinde alınacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Duyuru
TESYEV Bursu ile ilgili bilgi için tıklayınız...2014-15 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Mülakat Sınav Yeri ve Saati
2014-15 Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim Mülakat Sınavı; 03.09.2014 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesinde başvuruda bulunduğunuz Anabilim Dalında aşağıdaki adreste, Saat 10:00 da yapılacaktır;
Şükrüye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5 PK: 06340 Altındağ / ANKARA Santral: 0312 319 14 50 (6 hat PBX) 0312 319 50 18Erasmus + 2014-15 Staj Hareketliliği 2. İlanı
İlana ulaşmak için tıklayınız.Duyuru
Enstitümüz 2013-14 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Doktora Yeterlik sınav tarihlerini ve sınava girecek öğrenci listelerini görebilmek için tıklayınız.Duyuru
11.08.2014 tarihli Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen “Tezli Yüksek Lisans Tez Jürilerinin Oluşturulması” na ilişkin karara ulaşmak için tıklayınız.Duyuru
21.07.2014 tarihli Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen “Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Dersi Kapsam ve Koşullarının Uygulama Esasları” na ulaşmak için tıklayınız. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39